Ruben Madsen





Saltör Daniel Madsen berättar om;
Att vara Saltmästare vid Wedins Salteri, Gösta Hannells Salteri och Ulvö Lilla Salteri
Och sin syn på beredning av Surströmming






Saltmästare Daniel Madsen