Ruben Madsen

BLOGGRUM®
Programmet BLOGGRUM ® är ett verktyg för att genomföra gallup- och lägesanalyser på skolor
samt skapa engagemang, samhörighet och trivsel!

Denna presentation bör ses som ett fylligt synopsis och förutsätter konstruktiva samtal med
erfarenheter och kompetens innan det kan implementeras i sin tänkta miljö.


Bakgrund:

För att fatta bäriga, konstruktiva och kvalitativa beslut för en grupp krävs;

• Att man känner till den kollektiva synen på gruppens samlade sociala och mentalhygieniska status.
• Att man känner till var enskild persons syn på sitt läge och plats i gruppen.
• Att man känner till den kollektiva samt enskilde persons syn på framtiden och dess möjligheter.
• Att man känner till intellektuella nivåer – enskilda och kollektiva förutsättningar, önskningar och förhoppningar.
• Att man känner till extra ordinära, enskilda, skolexterna; spetskunskaper, färdigheter, göranden.
• Att man beaktar och tar till vara kritik, beröm, idéer, förslag, åsikter.
• Att man öppnar upp för intern kommunikation, dialog, debatt, delaktighet och engagemang!
• Att man prioriterar trivsel, arbetsglädje, uppskattning!
• Att mobbing förekommer och måste upphöra! Åtminstonde i skolan där samhällets regelverk konfirmeras!

Ett gemensamt och övergripande verktyg för detta saknas i svenska skolor!
Dialog och debatt saknar rutiner och/eller saknar kontinutet! Ofta är engagemanget lågt och kvalitet uteblir.
Vanligt är att det geografiska som mentala rummet för elever, skolledning, lärare, övrig personal och föräldrar
är omgärdade av osynliga mentala murar vilka hindrar verksam och värdefull kommunikation.

Slutligen. Det fysiska, berörbara och reella uttrycket får inte tas bort, trotts det virtuella inträdet
som faktor och del, i samhället och skolan!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Önskat resultat:

• Att skapa en miljö, ett rum, där elever, i första hand, men även lärare och övrig personal,
   kan mötas och ventilera tankar, åsikter och idéer.
• En miljö som skapar trivsel, öppenhet, generositet, delaktighet, samhörighet, enighet.
• Ett verktyg som uppfyller bakgrunds kraven!


Tekniska förutsättningar:

• Ett rum med 3 väggar av genomskinlig White Board.
• Möblerat med sittgrupp, fikabänk, datorbänk och 6 stolar samt punkbelysningar.
• Utrustat med kaffeautomat, minikylskåp, plastmuggar och fat, servetter, -
• 3 datorer, bildprojektor, White Board pennor och sudd.
• Datorerna skall ej ha Internet uppkoppling utan endast vara kopplat till intern blogg.
• Bildprojektorn skall vara placerad utanför Bloggrum och visa aktuell blogg på Bloggrums utsida.
• Glasväggarna (genomskinliga White Boards) skall på insidan användas för fysisk blogg.
• Tryckning av Bloggrum magasin.


Genomförande:

• Bloggrum är öppet hela skoldagen (T.ex. 08.00 – 16.00).
• Bloggrum används som strukturerat tillhåll där bloggande ej är ett krav.
• I både det fysiska som virtuella Bloggrum gäller mycket tydliga regler!

• Moderatorer, med ansvar över olika ämnesgrupper, utses bland eleverna.
• Samtliga raster är Bloggrum bemannat av lärare.
• Under raster serveras kaffe, te, kall dryck, enkla kex. (Symbolisk och valfri betalning)

• På glasväggar och via datorer anges topic och startas trådar fritt.
• Varje person skapar egen personlig signatur och Avatar.
• Alla inlägg på datorerna görs 100% anonymt.
• Inlägg kommer upp på dator 20 - 30 minuter efter publicering.
• Varje dag anger skolledning/lärare/övrig personal 1 topic.
• Skolan har känd signatur och Avatar.
• Blogginlägg skrivs på väggar eller via datorer vars blogg exponeras på Bloggrums yttervägg.

• Vissa ord och fraser av låg etisk, moralisk och språklig nivå skall vara spärrade i datorerna.
• Blogg på datorer kan endast raderas eller redigeras av moderatorer och skolpersonal.
• Varje kväll eller morgon fotograferas blogginläggen på glasväggarna och rensuddas därefter.


Resultat:

• Mobbing och andra frågeställningar lyfts fram, ventileras och görs synliga.
• Företeelser namnges och blir offentliga i den interna miljön (skolan) och därmed hanter- och förändringsbara!
• Stora och engagerande topic redovisas kontinueligt av Moderatorer för skolledning, lärare och övrig personal.
• Vid varje beslut som tas, utan undantag, analyseras och beaktas inlägg på Bloggrum.
• Ett magasin "BLOGGRUM (Skolans namn)" trycks upp 3 gånger/ termin där moderatorer väljer ut och
   publicerar 3 – 5 bloggtopic med dess samtliga inlägg.


Genomförande:

• Hösttermin år 1; Bloggrum testas på 3 skolor.
• Efter hösttemin. Utvärdering, analys, redovisning.
• Vårtemin år 1; Justering av koncept.
• Hösttermin år 2; Utbyggnad. Implementering.


I engagerande och kreativ atmosfär 13 Februari 2016.
Ruben Madsen.