Ruben Madsen
Så här ser vi på saken
Surströmming uppfattas som en Norrländsk företeelse. Dock! 2003 var en pulsslag i Surströmmingskulturen.
För första gången sen slutet av 1700-talet såldes mer Surströmming söder om Dalälven än norr om!
Vi patriotiska, trygga, lugna Norrländningar ser det som att NORRLAND flyttat söderut.
Vi tackar stort för välkomnandet och en gemensam nationell kulinarisk kultur!