Ruben Madsen

"Saltör Madsen"

Ruben Madsen startade och invigde
Ulvö Lilla Salteri
torsdag 19 Augusti 1999.
Samt startade och konstituerade SurströmmingsAkademien.

Han har därefter utvecklat beredning
och märket Erik den Röde till
absolut högsta kvalitet och prestige!

Ruben Madsen har även utvecklat en
underhållande föreläsning och estrad-
presentation s.k "SURSHOW"
Där presenteras Surströmming med
kulinarisk och underhållande ekvilibrism.
Fakta - historik - nutid - framtid -
trender - kulturella perspektiv
samt olika festformer

Ruben inleder nu en ny fas som Surströmmingskulturens Don Quijote
och utvecklar ett nav för Surströmming
och spridandet av dess kunskap.

Ruben Madsen tituleras i media   "Surströmmingskungen"

Ulvö Lilla Salteri

        

Incentiv beredning

"SURSHOW"

• Packat och Klart

Föreläsning
Saltmästare Daniel Madsen


Á la Nobel

Rolls Royce

"Ulvén"