Ruben MadsenArbetsmiljö
Arbetskultur


Alla företag eftersträvar personell; Delaktighet, Engagemang, Hälsa
Alla företag eftersträvar intern; Effektivitet, Kvalitet, Lönsamhet
Alla företag eftersträvar extern; Prestige, Attraktivitet, Marknadsnärvaro

Ruben Madsen har utvecklat praktiska verktyg för att uppgradera;
arbetsmiljö, företagskultur, interna rutiner och trivsel!
Han jobbar okontroversiellt, fysiskt, konkret, konstruktivt
Håller alltid budget! Levererar alltid resultat!

Förutsättningslöst samtal 070 5924492