m/s Saltören
Förskans med toalett/dusch

Exteriör     Salong      Salonggång      Salongoffice     Byssa     m/s Saltören         Ulvöhamninfo